Ιονιος Φιλοσοφικη Εταιρεια

Η Ιόνιος Φιλοσοφική Εταιρεία προσεχώς θα ιδρύση εκδοτικό τμήμα με την ονομασία«Ναυς» με σκοπό την πραγματοποίηση κυρίως αναστατικών εκδόσεων.