Ιστορικο

Ιστορικό της Ιονικής Μεγάλης Στοάς.

Στη δεκαετία του ΄90 ιδρύθηκε στη Κέρκυρα η Στοά Αρήτη υπ΄αριθ. 48 κάτω από τη Στέγη της ΕΜΣτΕ (Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος). Ήταν η δεύτερη Στοά μετά από πάρα πολλά χρόνια που εμφανίζεται στη Κέρκυρα, μετά το Φοίνικα ο οποίος ήταν κάτω από τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Την εξαετία που ακολούθησε την ίδρυση της προαναφερόμενης στοάς, ιδρύθηκαν άλλες τρεις, οι οποίες κατά χρονολογική σειρά είναι η Στοά Ναυσικά υπ’ αριθ. 61 (αγγλόφωνη τότε),  η Στοά Χρυσηίδα υπ’ αριθ. 66 (σημερινός Πυθαγόρας) και τέλος η Στοά Ι. Καποδίστριας υπ’ αριθ. 68. Όλες αυτές βρίσκονταν κάτω από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η οποία (από το 1996) ήταν Αναγνωρισμένη από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας.

Στο τέλος του 1998 και αρχές του 1999, η ΕΜΣτΕ προειδοποιείται εκτός από εμάς  (τις 4 κερκυραικές στοές) και από μερικούς άλλους αδελφούς (κυρίως από Κύπρο) ότι κινδυνεύει να χάσει την Αναγνώριση από την ΗΜΣτΑ. Στη γενική συνέλευση της ΗΜΣτΑ(Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας) που πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 1999, προτείνεται και τελικά αποφασίζεται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης γενικής συνελεύσης, θέμα σχετικό με την  άρση αναγνώρισης ή όχι, της ΕΜΣτΕ από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από την Αγγλία το καλοκαίρι, κάνουν λόγο για σχεδόν βέβαιη απόφαση άρσης της αναγνώρισης αυτής.

Ένα μήνα πριν γίνει η άρση, σε μία συγκέντρωση όλων των μελών των τεσσάρων προαναφερομένων κερκυραικών στοών, αποφασίζεται η αποχώρηση των στοών αυτών από την ΕΜΣτΕ και η ανεξαρτητοποίηση τους ώστε να παραμείνουν τουλάχιστον κανονικώς εγκαθιδρυμένες, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα τουλάχιστον διατήρησης κάποιου τεκτονικού μέλλοντος.

Αυτές οι τέσσερις στοές δημιουργούν μία Αμφικτιονία που εκπροσωπείται από ένα μέλος εκάστης στοάς. Η Αμφικτιονία όμως δεν μπορεί να αποφασίζει για όλους και γι’ το λόγο αυτό ιδρύεται η Αμφικτιονία – Ένωσις. Η Αμφικτιονία – Ένωσις αποκτά επταμελές διοικητικό συμβούλιο με πρώτο Πρόεδρο τον Αδ Μαξιμιλιανό Λαβράνο, προερχόμενο από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και συγκεκριμένα από τη Στοά «Φοίνιξ» (η αρχαιότερη Στοά της Ελλάδος) και αντιπροσώπους των τεσσάρων στοών.

Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Οι Στοές συνεχίζουν το τυπικό της Αμίλλης,(χρησιμοποιούν το σύνταγμα της ΗΜΣτΑ μέχρι να φτιαχτεί το δικό τους). Επίσης και τα επιγενόμενα εργαστήρια συνεχίζουν ανεξάρτητα πλέον και αυτά να εργάζονται. Τα φιλοσοφικά αυτά εργαστήρια είναι η  «Σχερία» υπ’ αριθ. 19 της Στοάς των Διδασκάλων του Σήματος (Mark), το Περιστύλιο «Αρήτη» υπ’ αριθ. 48 (Αψίδα), το Συμβούλιο των Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων «Κασσιώπεια» υπ’αριθ. 12 ( κρυπτικά) και το Διοικητήριο των Ιπποτών του Ναού «Σπυρίδων ο Τριμυθούντος» υπ’ αριθ. 14 (Ναίτες και ιππότες της Μάλτας), και τα οποία διατηρούν μέχρι σήμερα, καλές σχέσεις με την Ιονική Μεγάλη Στοά.

Κατόπιν μιας σειράς συζητήσεων και δεδομένης της αύξησης των μελών η Αμφικτιονία – Ένωσις αποφασίζει ομόφωνα την Ανακήρυξή της σε Μεγάλη Στοά και το όνομα το οποίο αποφασίζεται να δοθεί σε αυτήν, είναι Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος (ΗΜΣτΕ). Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Αμφικτιονίας Μαξιμιλιανός Λαβράνος φεύγει από τη ζωή. Τότε δύο μέλη της Αμφικτιονίας – Ένωσις πλησιάζουν τον Πρώην Μεγάλο Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Αδ. Ευστάθιο Λιακόπουλο, (ο οποίος είχε ήδη φύγει από την ΕΜΣτΕ, αρκετό καιρό πριν), και του προτείνουν να γίνει ο Πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος της νεοϊδρυόμενης Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Αυτός δέχεται και στις 2 Δεκεμβρίου του 2006 ιδρύεται η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος από τις τέσσερις κανονικώς εγκαθιδρυμένες Στοές όπως ορίζουν και οι κοινά αποδεκτοί τεκτονικοί κανόνες περί ιδρύσεως Μεγάλων Στοών.

Η  Αμφικτιονία –Ένωσις ιδρύει, τη Στοά Σεβασμίων «Μαξιμιλιανός Λαβράνος» υπ’αριθ.5, εις μνήμην του εκλειπόντος Πρώτου Προέδρου της και συνεχίζει το έργο της παραμένοντας ο θεματοφύλακας της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της ΗΜΣτΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό Χάρτη της ΙΜΣ(ΗΜΣτΕ τότε), η θητεία του Μεγάλου Διδασκάλου είναι τριετής. Δεδομένου τούτου η θητεία του Μεγάλου Διδασκάλου Αδ. Ευσταθίου Λιακόπουλου είχε λήξει τις 2 Δεκεμβρίου 2009. Επειδή όμως την περίοδο εκείνη η ΗΜΣτΕ διένυε περίοδο πένθους εξαιτίας της απώλειας ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της (Αμφικτιονία), ουδεμία ενέργεια γίνεται για την ανανέωση της θητείας του Μ.Δ. ή εκλογή νέου. Το πρώτο τετράμηνο του 2010 η Αμφικτιονία ανακαλύπτει, ότι ο Μεγάλος Διδάσκαλος κάνει κατάχρηση του αξιώματός του, παραβαίνοντας πλήθος καταστατικών και συνταγματικών κανόνων του χώρου. Ακολουθεί μία προσπάθεια από τα μέλη της Αμφικτιονίας μήπως και γίνει εφικτό ο Μεγάλος Διδάσκαλος να επανέλθει στην τεκτονική τάξη. Αυτός είναι ανένδοτος και μάλιστα όχι δεν συνετίζεται αλλά επιπλέον απαιτεί την απομάκρυνση από την ΗΜΣτΕ των ατόμων που του πρόσφεραν τη θέση του Μεγάλου Διδασκάλου. Κατόπιν τούτων η Αμφικτιονία δεν προτείνει την ανανέωση της θητείας του και προχωρά στην εκλογή νέου Μεγάλου Διδασκάλου. Ο Πρώην Μ.Δ. βλέποντας τα γεγονότα αυτά αποχωρεί με ολίγους θερμόαιμους που τον ακολουθούν αποβλέποντας στην κατάληψη αξιωμάτων. Με την πράξη του αυτή διασπά την ΗΜΣτΕ και αν και έκπτωτος αυτοανακηρύσσεται εκ νέου μεγάλος διδάσκαλος μοιράζοντας αξιώματα στους πέριξ αυτού κατά το σύνηθες.
Με απόφαση της Αμφικτιονίας:

«ΑΠΟΦΑΣΗ αρ.3

Κέρκυρα 24 Ιουνίου 2010

Η Αμφικτιονία, το αρμόδιο διοικητικό όργανο που εκπροσωπεί την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος θα ήθελε να πληροφορήσει την Ελληνική Τεκτονική Κοινότητα ότι,
Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος  η οποία ιδρύθηκε στην Κέρκυρα, από κερκυραίους τέκτονες τον Δεκέμβριο του 2006 από τέσσερις (4) κανονικώς εγκαθιδρυμένων Στοών, δεν είχε και δεν έχει καμία σχέση με την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά του αδ. Λιακόπουλου, όπως διατείνονται, αυτός και οι ολίγοι πέριξ αυτού.

Πρόκειται για ατυχή συνωνυμία και θλιβερή περίπτωση, γεγονός που καταστρατηγεί κάθε τεκτονική αρετή και ηθική.

Σεβόμενοι την ιστορία και το έργο των αδελφών μας ως και την σοβαρότητα, η οποία πρέπει να διακρίνει κάθε Μεγάλη Στοά παγκοσμίως, από τούδε και εφεξής μετονομάζουμε την Μεγάλη μας Στοά σε,

ΙΟΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ

Θα είμαστε τις επόμενες ημέρες, στη σελίδα ioniangl.gr.

Η Αμφικτιονία»

Μη θέλοντας  να συρόμεθα σε μία διαδικασία που κάθε άλλο παρά λογική και αξιοπρεπής θεωρείτε από εμάς, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση αλλάξαμε όνομα και θυρεό στη Μεγάλη μας Στοά, ώστε να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από όλα τα προαναφερόμενα, ούτως ώστε ήρεμα και ηθικά πλέον να συνεχίσουμε την τεκτονική μας πορεία σύμφωνα με τις αρμόζουσες αρχές του χώρου και τα διεθνή «standards».