Ο θυρεος

logoCLEAR

Σύμβολα Θυρεού

O Διαβήτης

Το γνωστόν αρχιτεκτονικό εργαλείο δια του όποιου χαράζουμε κύκλους και μετράμε αποστάσεις είναι ένα βασικό τεκτονικό σύμβολο με σπουδαιότατες ερμηνείες. Έκ του γεγονότος ότι χαράσσει κύκλους θεωρείται ως σύμβολον του  “Απείρου, διότι ό κύκλος, ως γνωστόν δεν έχει αρχή και τέλος. Επίσης, ό  Διαβήτης συμβολίζει και το Σημείον, από το όποιον εκκινεί κάθε  εκδήλωση ή εξέλιξη (το Κέντρον του Κύκλου).  Ωσαύτως επειδή ό Διαβήτης κινείται μόνος του θεωρείται οτι εκπροσωπεί την ενεργητικήν Αρσενική δύναμη του Σύμπαντος και μαζί με το Γνώμονα και τη Βίβλο αποτελούν τα «Μεγάλα Φώτα» της Στοάς. Είναι φανερό ότι ό Θεός ως Δημιουργός του Σύμπαντος συμβολίζεται λίαν ευστόχως από τον Διαβήτη, ό όποιος πέραν των άλλων κρυπτογραφεί και το Ζωοποιόν Πνεύμα το όποιον «πνέει όπου θέλει».

O Παντεπόπτης Οφθαλμός

Η εικόνα του ματιού, λόγω της σπουδαιότητάς του ως αισθητηρίου οργάνου, συμβολίζει για όλους σχεδόν τους λαούς το θείο μάτι που βλέπει τα πάντα. Στην αρχαιότητα το μάτι εμφανιζόταν συνήθως ως αναπαράσταση του θεού Ήλιου.
Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τον «οφθαλμό του Θεού», ο οποίος εκπροσωπεί την πανταχού παρουσία και παντογνωσία («πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»). Μετά την Αναγέννηση στη χριστιανική εικονογραφία το μάτι σχεδιάστηκε μέσα σε τρίγωνο ως ρητή αναφορά στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας.
Το ισόπλευρο τρίγωνο είναι το αντίστοιχο γεωμετρικό σχήμα του αριθμού 3, που αντιπροσωπεύει την τελειότητα.
Το μάτι μέσα στο τρίγωνο εντάσσεται στη συνέχεια στη τεκτονική εικονογραφία. Οι Τέκτονες τού αποδίδουν διττό συμβολισμό: σε φυσικό επίπεδο συμβολίζει τον Ήλιο και σε πνευματικό επίπεδο τον Μέγα Αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τρόπος υποδήλωσης του Θεού. Η βάση του τριγώνου αναπαριστά τη Διάρκεια και οι πλευρές το Έρεβος και το Φως.

O Γνώμονας

«Ο γνώμονας, χρησιμοποιείται σαν έμβλημα του συνεταιρισμού. Το σύμβολο αυτό υπάρχει στους τάφους των Ρωμαίων αρχιτεκτόνων, των αρχιτεχνιτών του Μεσαίωνα και ανακαλύφθηκε στον τάφο ενός ναΐτη. Πολύ γρήγορα πήρε τη σημασία της Δικαιοσύνης, όπως δείχνουν μερικές τοιχογραφίες και παλιά μωσαϊκά.
Παριστάνει το «ιερό τρίγωνο» του Πυθαγόρα, που οι πλευρές του βρίσκονται σε μια σχέση 3,4,5. Μία σχέση που επιτρέπει να χαράξουμε την ορθή γωνία ή «γωνία της Δικαιοσύνης» με την αλυσίδα του χωρομέτρη. Ο γνώμονας του Πυθαγόρα, που διαδόθηκε απ” τους συνεταιρισμούς, βρίσκεται σήμερα στη βάση του Τεκτονισμού. Παριστάνει το απαραίτητο εργαλείο, για να μεταβληθεί μία ακατέργαστη πέτρα (ο αμαθής), σε πέτρα κατεργασμένη (ο μυημένος). Συμβολίζει την επίδραση της δύναμης πάνω στον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα από την οποία ο Τέκτονας μπαίνει στο ναό της ιδέας, όπως η πέτρα που έχει κατεργαστεί στο οικοδόμημα. Ο γνώμονας συμβολίζει επίσης την ευθύτητα, τη δικαιοσύνη, χωρίς τις οποίες η κοινωνία δεν θα ήταν τίποτε άλλο από μια αναρχία «.

Το Γράμμα G.

Το Τεκτονικό πεντάγραμμα έχει στο κέντρο του το γράμμα «G». Σύμφωνα με πολλές γνώμες το «G» είναι το αρχικό του Μεγάλου Αρχιτέκτονα, του Gott και God (Θεού) ή επίσης της ‘Γεωμετρίας’ επιστήμης του Θεού. Αναφέροντας αυτή την πιθανή εξήγηση ίσως θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε ότι στην εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων, σε κάποιο σημείο μέσα στο οικοδόμημα, μπορεί ακόμα κανείς να διαβάσει : «Στη Δόξα του Μεγάλου αρχιτέκτονα του Σύμπαντος». Κάτω δε από αυτό μπορεί να δει το «φλογερό άστρο» με το “G” μέσα σε αυτό. Όσο για το γράμμα “G”, η καταγωγή του είναι χωρίς άλλο καβαλιστική. Το γράμμα «Ι» το εβραϊκό “G”, γράμμα του τετραγράμματος «Γιοντ – Χε – Βάου – Χε», χρησίμευε να περιγράψουν το «Ανώτατο Άυλο Ον».

Ο Ήλιος

Ο Ήλιος είναι η πηγή φωτός και ζωής για το Χριστιανισμό. Αξιόλογο σύμβολο του Θεού. Κυβερνήτης του Ουρανού και δημιουργός του κόσμου. Στις γραφές αναφέρεται ότι οι ψυχές «ανεβαίνουν» προς τον Ήλιο μέσω των ακτινών του.

Η Γη

Η Γη συμβολίζει τη σταθερότητα και τη δύναμη κάθε ανθρώπινης φύσης. Στη μυθολογία συμβόλιζε το θηλυκό (Γαία) που διαχωρίζεται από τον ουρανό δηλαδή το αρσενικό. Στο διπλό συμβολισμό (Γη – Ουρανός) υπονοεί την αποδοχή των δύο φύλων σε μία αναγκαία και αγαστή συνύπαρξη.

Το Στερέωμα

Ο συμβολισμός του Αρσενικού και η διατύπωση της ισχύος. Με την ενσωμάτωση του ζωδιακού κύκλου στην απεικόνιση του στερεώματος συμβολίζονται οι ανώτερες δυνάμεις που κυβερνούν και επηρεάζουν την ανθρώπινη φύση.

Ο Σταυρός

Σύμβολο γνωστό από το Χριστιανισμό. Σύμβολο πίστης, μαρτυρίου και ομολογίας. Για τους Πρώτους Χριστιανούς συμβόλιζε, εκτός από το σημείο μαρτυρίου του Χριστού, την ένωση Γης και Ουρανού. Συνανατάται επίσης και ως συμβολισμός στους Ασσυρίους. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το Σταυρό ως σύμβολο της Γης. Οι Τολτέκοι με τη σειρά τους Συμβόλιζαν μέσω του Σταυρού τους Θεούς Τλαλόκ και Κελτζακοάτλ. Στην περίπτωση μας επιλέχθηκε η χρήση στο έμβλημα του Ναϊτικού Σταυρού ως συμβόλου αγώνα για την πίστη.

Τα 7 Βέλη

Η δέσμη των επτά (7) βελών η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο έμβλημα έχει την ιδιαιτερότητα της διπλής απόληξης της αιχμής τους (άνω και κάτω). Οι επτά άνω κορυφές συμβολίζουν τον αριθμό των μελών που αποτελούν μία «Τελεία Στοά» καθώς επίσης και τις επτά τέχνες του Τεκτονισμού. Οι έτερες επτά κάτω απολήξεις συμβολίζουν τον φυσικό χώρο στον οποίο ιδρύθηκε η «Ιονική Μεγάλη Στοά» δηλαδή τα Επτάνησα. Τα «ανεστραμμένα» βέλη (διπλές απολήξεις) υποδηλώνουν και το Τεκτονικό ιδεώδες δηλαδή την αρχή «ως άνω και κάτω».

Το Λιοντάρι

Το Λιοντάρι είναι ένα σύμβολο ισχύος. Η χρήση του για το σκοπό αυτό χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πλήθος Βασιλικών οικογενειών το χρησιμοποίησαν στους θυρεούς τους για το σκοπό αυτό (βλέπε θυρεούς Σκωτίας, Αγγλίας κ.τ.λ.). Το συγκεκριμένο Λιοντάρι είναι ο φτερωτός Λέων του «Αγίου Μάρκου» που οι Βενετοί χρησιμοποίησαν ως σύμβολο της ισχύος τους και της πίστης τους στον Θεό. Επίσης το συγκεκριμένο Λιοντάρι χρησιμοποιήθηκε ως έμβλημα στη σημαία του «Ιονικού Κράτους» του πρώτου διεθνώς αναγνωρισμένου Ελληνόφωνου κράτους στη νεώτερη ιστορία. Με τη χρήση του στο θυρεό μας θέλουμε να προσδιορίσουμε το γεωγραφικό χώρο μέσα στον οποίο γεννήθηκε η ιδέα και υλοποιήθηκε η σύσταση της «Ιονικής Μεγάλης Στοάς».

Τα χρώματα του Θυρεού

Τα χρώματα του Θυρεού με τη σειρά τους έχουν και αυτά τους δικούς τους συμβολισμούς. Συγκεκριμένα:
• Ο μπλε περιμετρικός δακτύλιος συμβολίζει το Ελληνικό κράτος μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η «Ιονική Μεγάλη Στοά», καθώς επίσης και τη Σοφία που πρέπει να διακατέχει τις πράξεις μας και τις σκέψεις μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
• Ο γαλάζιος δίσκος συμβολίζει τον κυανό τεκτονισμό. Το συμβολικό τεκτονισμό. Η διχρωμία (βυσσινί – μπλε) της ασπίδας του θυρεού συμβολίζει τα χρώματα του «Ιονικού Κράτους» όπως αυτά αποτυπώνονταν στη σημαία του κράτους αυτού.