Το μυστικο των Τεκτονων

Το μυστικό των Τεκτόνων

Το μυστικό αυτό κατοικεί στο φιλοσοφικό κομμάτι του τεκτονισμού και η αποκάλυψή του αρχίζει σταδιακά από την στιγμή της εισδοχής κάποιου στο χώρο αυτό.

Το Τεκτονικό μυστικό επιβάλλει την απόλυτη σιωπή σε τέτοιο βαθμό που αν ακόμα κάποιος Τέκτονας βρεθεί ενώπιον μίας συκοφαντίας του χώρου του δεν το αποκαλύπτει ούτε τότε, γράφει ο Jean-Pierre Bayard.

Εξαιτίας του μυστικού αυτού και αυτής της συμπεριφοράς ένας μεγάλος αριθμός συγγραφέων έχει γράψει τα χειρότερα γύρω από τον Τεκτονισμό. Επίσης λόγω του μυστικού, μερικοί έχουν δει στον τεκτονισμό μία μυστική κοινωνία που θα χρησιμοποιούσε αθέμιτα μέσα ώστε να αποκτήσει πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Το μυστήριο που καλύπτει το Τεκτονικό μυστικό στη διάρκεια των αιώνων προκάλεσε πολυάριθμους και ταραχώδεις σχολιασμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη να δίνεται μία υπόσχεση που να απαγορεύει την αποκάλυψη του μυστικού αυτού με τη συμβολική ποινή του αποκεφαλισμού αυτού που θα πράξει το αντίθετο. Αυτή η συμβολική υπερβολική υπόσχεση μερικές φορές εφαρμόστηκε στην πράξη. Είναι αλήθεια ότι το μυστικό, αποκομμένο από το σύνολο των υπολοίπων εκφράσεων που το ακολουθούν και αναλόγως με την περίπτωση που αναγιγνώσκονταν έδινε τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων ερμηνειών. Σε ένα τελετουργικό των «μεγάλων βαθμών» απευθύνεται αυτή η ερώτηση: Θα ήταν κακό εάν ένα σκεπτόμενο άτομο ανακάλυπτε το μυστικό μας; Η απάντηση είναι: Θα ήταν ένα μεγάλο καλό, δεδομένου ότι μπορούμε να απαριθμήσουμε έναν επιπλέον αδελφό.