Η εδρα μας

ΙΟΝΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚH 

Α.ΓΙΑΛΥΝΑ 6, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ