Σπυριδων ο Τριμυθουντος

templarclear

Διοικητήριον «Σπυρίδων ο Τριμυθούντος» υπ’αριθμ 14

Εργάζεται κάθε 2η Δευτέρα των μηνών Δεκεμβρίου – Μαίου.