«ΑΡΗΤΗ 48» υπ’αριθ.1

Freemasonary - Compass and Square - Occult History Third Reich - Peter Crawford

Στοά «ΑΡΗΤΗ 48» υπ’αριθ.1

Αυτή η Στοά είναι  η αρχαιότερη της Ιονικής Μεγάλης Στοάς. Εργάζεται κάθε 3η Πέμπτη εκάστου μηνός εκτός Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.