«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» υπ’αριθ 3

Freemasonary - Compass and Square - Occult History Third Reich - Peter Crawford

Στοά «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» υπ’αριθ 3

Από Στοά «ΧΡΥΣΗΙΣ 66» υπ’αριθ.3, μετονομάστηκε σε Στοά «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» υπ’αριθ. 3 και εργάζεται κάθε 3η Πέμπτη εκάστου μηνός εκτός Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου