ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.2

Κέρκυρα 23 Ιουνίου 2010

gnomonΠρος άπασαν την τεκτονική κοινότητα,

την θέση του Μεγάλου Διδασκάλου της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Μεγάλος Διδάσκαλος Αδ Κων/νος Χαλικιόπουλος.

Η Αμφικτιονία