ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.4

Κέρκυρα 15 Ιουλίου 2010

gnomonΎστερα από συνεχείς παραινέσεις, ώστε η Στοά «Γαία» αριθ.7, με έδρα την Αθήνα, να συμμορφωθεί ως προς τα θέσμια και τους κανονισμούς της Μεγάλης μας Στοάς, αυτή επανειλημμένως περιφρόνησε και αδιαφόρησε ως προς αυτά, ενεργούσα όπως όλα δείχνουν σαν ανεξάρτητη ομάδα και όχι ως τεκτονική στοά.
Για τους λόγους αυτούς, η Αμφικτιονία αποφάσισε την αποπομπή και τη διαγραφή της από τα μητρώα της Ιονικής Μεγάλης Στοάς.

Η Αμφικτιονία