ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις

15/01/2011

Ημέρα Σάββατο και ώρα 19.30 διεξήχθη η αναβληθείσα από 18 Δεκεμβρίου 2010 Μεγάλη Συνέλευση με θέμα: Εκλογή, ψηφοφορία και Εγκατάσταση Μεγάλου Διδασκάλου.

Εις την θέση του Μεγάλου Διδασκάλου εξελέγη παμψηφεί ο Αναπληρωτής Μεγάλος Διδάσκαλος Πσεβ Αδ Κωνσταντίνος Χαλικιόπουλος. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η τελετή Εγκαταστάσεώς του.