ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις

19/01/2012

Σήμερα και ώρα 20:30 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας της Ιονικής Μεγάλης Στοάς και εν συνεχεία ο Μεγάλος Διδάσκαλος έδωσε τις ευχές του για το νέο έτος, ακολούθησε το εοσταστικό δείπνο.