ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση

22/12/2013

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της Ίονικής Μεγάλης Στοάς έγινε συγκέντρωση ειδών διατροφής τα οποία διατίθεντε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.